قرمساق به صادت کردند!

میلاد عظیمی: ناصرالدین شاه اهل نوشتن بود. زیاد می‌نوشت. ساده و صریح و صمیمی هم می‌نوشت. در نوشته‌هایش غلط املایی کم نیست. از جمله گاه‌و بی‌گاه قرمساق را – که واژه‌ی مورد علاقه‌ی او بوده و برای تحبیب و فحش به کار می‌برده- با صاد می‌نوشت؛ قرمصاق. به لطف دوست ارجمند مجید عبدامین که چهار جلد از خاطرات ناصرالدین شاه را منتشر کرده نمونه‌هایی از دستخط شاه را دیدم که قرمصاق نوشته بود. سیاست‌مدار برجسته مخبرالسلطنه هدایت در خاطراتش یک‌جا از بی‌رسمی زمانه و ابنای آن گله می‌کند و می‌نویسد: «قرمساقی حد ندارد. ناصرالدین‌شاه در دستخط تغییر، به مسیح نامی قرمساق را به صاد نوشته بود. شمس‌الشعراء سام‌میرزا رباعی‌ئی ساخت. به عرض رساندند دستخط اصلاح شد: الحمد مسیحا که جمادت کردند آتش بودی و پس رمادت کردند زن‌قحبه به عزل هم ترقّی کردی زیرا که قرمصاق به صادت کردند قرمساقهای امروز، صدسی قرمساق‌ترند»(خاطرات و خطرات،ص۱۲۵). چند نکته گفتنی است: اول آفرین به شاعر که غلط املایی را در نوشته‌ی شاه برنتافت و چنین لطیف و بلیغ حرفش را گفت و صد آفرین به شاه که لجاج نکرد و امر به اصلاح غلط املایی‌اش داد. غلط املایی را فی‌الفور باید بر مبنای «فرهنگ املایی فرهنگستان» اصلاح کرد. شاه و غیر شاه ندارد. […]

برای مطالعه‌ی متن کامل قرمساق به صادت کردند! به وب‌سایت خوابگرد مراجعه کنید.