چطور دوره دبیرستان خوبی داشته باشیم

ممکنه حتی یک روز زنده موندن در دوران دبیرستان به نظر ناممکن بیاد. با این حال شاید دبیرستان خیلی ترسناک به نظر بیاد، اما راه­هایی وجود داره که کمکت میکنن تا دوران دبیرستان یکی از بهترین دوران زندگیت بشه