انتشارات امیرکبیر رو به احتضار!

سه سال از درگذشت عبدالرحیم جعفری گذشت؛ بنیان‌گذار انتشارات امیرکبیر در ۶۹ سال پیش، که مهم‌ترین و گسترده‌ترین مؤسسه‌ی خصوصی چاپ و انتشار کتاب در تاریخ ایران شد. اما در سال ۱۳۵۸، سازمان تبلیغات اسلامی به حکم دادگاه انقلاب آن را تصرف کرد و حالا، ۳۹ سال بعد، از آن شکوه و زایایی و بالندگی، فقط بوی احتضار بلند است انگار. خبر احتضار را، چند روز پیش، محمدرضا جعفری، مدیر نشرنو و فرزند زنده‌یاد جعفری، در مراسمی که به یاد زنده‌یاد جعفری برپا شده بود اعلام کرد و گفت: انتشارات امیرکبیر، برادر کوچک‌تر من، رو به احتضار است. در آستانه‌ی هفتادسالگی تأسیس انتشارات امیرکبیر با دوستانم در تدارک برنامه‌ای برای آن بودیم، اما وقتی به مؤسسه‌ی انتشارات امیرکبیر سر زدم، شرایط خوبی را ندیدم. ما سال ۱۳۵۸ ده فروشگاه داشتیم که برای عبور از بحران مالی دو ساختمان را فروختیم و هشت تا شدند، اما امروز تنها دو فروشگاه باقی مانده است. تعداد کارکنان ما در سال ۱۳۶۲ که مجموعه‌ی انتشارات امیرکبیر از مالکیت پدرم درآمد، ۲۱۰ نفر بود، امروز در همه‌ی مجموعه ۶۵ نفر مشغول کار هستند. چاپ‌خانه‌ی سپهر هم حالت نیمه‌تعطیل دارد. این چاپ‌خانه در سال ۱۳۵۷ تنها ۸ میلیون و ۸۵۰ هزار جلد کتاب برای انتشارات امیرکبیر […]

برای مطالعه‌ی متن کامل انتشارات امیرکبیر رو به احتضار! به وب‌سایت خوابگرد مراجعه کنید.