دیوان شمس/من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

هر بیت را روی یک خط جدید آوردم. بین مصراعها کوما گذاشتم


→ نسخهٔ قدیمی‌تر نسخهٔ ‏۱۴ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۴۲
(۲ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۷: سطر ۷:
 
| یادداشت =
 
| یادداشت =
 
}}
 
}}
{{ب|من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو|پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو}}
+
{{ب|من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو|,, ,, پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو
  +
}}
{{ب|سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو|ور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو}}
 
  +

{{ب|دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت|آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو}}
 
 
{{ب|سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو|,, ,, ور از این بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو
{{ب|گفتم ای عشق من از چیز دگر می‌ترسم|گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو}}
 
  +
}}
{{ب|من به گوش تو سخن‌های نهان خواهم گفت|سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو}}
 
  +

{{ب|قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد|در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو}}
 
 
{{ب|دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت|,, ,, آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
{{ب|گفتم ای دل چه مه‌ست این دل اشارت می‌کرد|که نه اندازه توست این بگذر هیچ مگو}}
 
  +
}}
{{ب|گفتم این روی فرشته‌ست عجب یا بشر است|گفت این غیر فرشته‌ست و بشر هیچ مگو}}
 
  +

{{ب|گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد|گفت می‌باش چنین زیر و زبر هیچ مگو}}
 
{{ب|ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال|خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو}}
+
{{ب|گفتم ای عشق من از چیز دگر می‌ترسم|,, ,, گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو
  +
}}
{{ب|گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست|گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو}}
 
  +

 
{{ب|من به گوش تو سخن‌های نهان خواهم گفت|,, ,, سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو
  +
}}
  +

 
{{ب|قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد|,, ,, در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو
  +
}}
  +

 
{{ب|گفتم ای دل چه مه‌ست این دل اشارت می‌کرد|,, ,, که نه اندازه توست این بگذر هیچ مگو
  +
}}
  +

 
{{ب|گفتم این روی فرشته‌ست عجب یا بشر است|,, ,, گفت این غیر فرشته‌ست و بشر هیچ مگو
  +
}}
  +

 
{{ب|گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد|,, ,, گفت می‌باش چنین زیر و زبر هیچ مگو
  +
}}
  +

  +
{{ب|ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال|,, ,, خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگو
  +
}}
  +

 
{{ب|گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست|,, ,, گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو
  +
}}
  +

 
{{پایان شعر}}
 
{{پایان شعر}}